Aktualności

Zmiany w umowie i regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych Promarket Computers sp. z o.o.

23.12.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 23 grudnia 2020 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia § 3 ust. 3;
  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 6;
  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 8.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia 23 stycznia 2021 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Załączniki: