PROJEKTY UE

 Zrealizowane projekty:

 

PROJEKT WI-FI 2010

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu poprzez PROMARKET COMPUTERS S.C.”

 

Nr referencyjny wniosku: POIG/8.4/2010/MŁP/50

 

Przecieszyn, Sikidziń, Zasole, Bielany, Łęki, Nowa Wieś, Malec, Bulowice, Witkowice

 

___________________________________________________________________

 

PROJEKT FTTH 2011

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę sieci GPON FTTH”

 

Nr referencyjny wniosku: POIG/8.4/2011/MŁP/130

 

Chełmek, Gorzów, Bobrek, Gromiec, Broszkowice, Grojec

 

 

____________________________________________________________

 

PROJEKT FTTH 2012

„Budowa sieci FTTH na terenie powiatu oświęcimskiego”

 

Nr referencyjny wniosku: POIG.08.04.00-12-390/12

 

Poręba Wielka, Stawy Monowskie

 

 

___________________________________________________________________

 

PROJEKT FTTH 2013

„Budowa sieci szerokopasmowej w technologii FTTH w wybranych miejscowościach województwa małopolskiego”

 

Nr referencyjny wniosku: POIG/8.4/2013/MŁP/146

 

Buk, Witkowice, Latonka, Malec, Kańczuga